08.08.2020
Navigace
Sportem proti bariérám
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
· Výroční a finanční zprávy
· Média o nás
Výběrové řízení
· na 3 osobní automobily
Prodej výrobků:
· E-shop
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
SPORT:
· iBoccia
· iKuželník
· Ostatní sporty
Plánované akce
· Aktivity v roce 2020
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
Osobní asistence

Sociální služba - osobní asistence
Náš zapsaný spolek Sportem proti bariérám,z.s. v roce 2007 splnil úspěšně registraci podle zákona o sociálních službách č. 108 z roku 2006 Sb.. Zajišťujeme osobní asistenci všem handicapovaným lidem v Nové Pace a okolí v souladu s komunitním plánováním v mikroregionu Novopacka. Poskytujeme osobní asistenci dětem, zdravotně postiženým osobám a seniorům, kteří chtějí co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, kde se cítí dobře. Osobní asistence v našem spolku je zajištěna kvalifikovanými pracovníky, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný kurz a dále se vzdělávají.
Sídlo spolku:
Sportem proti bariérám z. s.,Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
Vedoucí sociální služby:
tel.:
e-mail:
Marcela Drhová DiS.
724 729 259
marcelasedlakova@email.cz
Sociální pracovnice:
tel.:
e-mail:
Bc. Petra Novotná
775 569 301
novotna.spb@seznam.cz
Kontaktní místa
Stará Paka: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
Nová Paka: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
Hořice: Vrchlického 699, 508 01 Hořice
Časová dostupnost: Nová Paka - Nepřetržitý provoz
Hořice - Nepřetržitý provoz
Cílové skupiny: - děti od 3 let se zdravotním nebo mentálním postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři bez omezení věku
Poslání Osobní asistence: Posláním Osobní asistence je prostřednictvím terénní služby podporovat klienty, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli dožít v kruhu své rodiny a ve svém domácím prostředí, které dobře znají.
Základní činnosti osobní asistence:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně
c) pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služba: nadstandardní služba - doprava klienta na požadované místo

Kapacitu sociální služby – nepřetržité osobní asistenci jsme v regionu Novopacka v roce 2018, díky projektu: „OSOBNÍ ASISTENCE – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY“, který je spolufinancován Evropskou unií (z Evropského sociální fondu, operační program Zaměstnanost), navýšili z 18-ti na 25 klientů, což nám nyní umožňuje v tomto regionu dlouhodobě pečovat o více než 60 nesoběstačných lidí – převážně seniorů. Více informací naleznete ZDE.Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Naši sponzoři
Vygenerované za: 0.10 sekund 1,391,176 návštěv