15.05.2021
Navigace
Sportem proti bariérám
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
· Výroční a finanční zprávy
· PROJEKTY
Výběrové řízení
· na 3 osobní automobily
Prodej výrobků:
· E-shop
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
SPORT:
· iBoccia
· iKuželník
· Ostatní sporty
Plánované akce
· Aktivity v roce 2020
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
Turistika se SPB-R

Turistika

lenov sportovnho oddlu podaj vlety pro vozke na Hrubou Sklu (esk Rj).  Vychzme v dopolednch hodinch od zmku Hrub Skla. Pjemn stn lesn cesty ns zavd ke skalnm vyhldkm, kde se otevr krsn pohled na skaln msto. Pokraujeme lesn cestou, kolem arboreta vzcnch strom k zmku Valdtejn. Zde je monost malho oberstven a pokraujeme dle do Lzn Sedmihorky. Doporuujeme navtvit zde podzmeckou krmu s otevenm grilem. Va zde opravdu chutn. Cel vlet vede hustm lesem mezi skalami, proto je velmi pjemn v horkch letnch dnech. Pomalou pjemnou prochzkou je to vlet na cel den. Pokud mte monost, pouijte radji elektrick vozky. Tuto akci jsme zorganizovali jako lenov sportovnho oddlu jet pod hlavikou BB, ped blcm se 7. Paka Cupem. 

 

 

 
Vozki u pramene Labe
Pi naem historicky prvnm trninkovm pobytu , zamenm na bocciu, kter se konal od 3.10. do 9.10.2005, kdy se dopoledne trnovalo a odpoledne jezdilo po vletech jsme uskutenili dne 4.z 2005 dal vlet, tentokrt do naich krsnch Krkono. Zastnilo se 13 vozk a jeli jsme na Zlat Nvr autem, a k Prameni Labe po vlastn ose.Poas nm plo a tak ti kte zde byli poprv, mli zitek na cel ivot. Hned ze Zlaku se nm otevel pohled do kraje a bylo vidt vechny vzdlen kopeky jako Zviina, Kumburk, Bradlec, Tbor a na libereck Jetd.Kdy jsme vyjeli kolem Hanovy a Vrbatovy mohyly ukzaly se nm ve sv krse cel Krkonoe. Od Violku pes Snn Jmy,Vysok Kolo,Dv Kameny,Mal ik, Snka,Studnin Hora,Lun Hora,Koz Hbety, a na Medvdn. Pmo ped nmi krsn pohled na Labskou Boudu a Labsk Dl. U Pramene Labe si vichni prohldli stnu, na kter jsou mozaikov erby vech mst ktermi protk Labe a do moe.Asistenti se osvili vodou z pramene a vydali jsme se na zpten cestu. Na Zlaku kadmu prodava ze stnku vnoval pamtn placku s Vrbatovou Boudou a Zlatm Nvrm.Cel cesta mila devt kilometr a kdy je pkn poas nezbv ne ji doporuit. 
Tuto akci jsme zorganizovali jako lenov sportovnho oddlu jet pod hlavikou BB, ped blcm se 7. Paka Cupem. 

Vlakem do ZOO
Ve stedu 7. z 2005 jsme podnikli vlet do ZOO Dvr Krlov n/Labem. Nejeli jsme auty, ale vlakem. Nkte z vozk jet vlakem nikdy nejeli, jin zase u dlouho nejeli a tak to byl opt zitek. Je teba podkovat eskm Drahm za to e vylenily a upravily jeden vz a e to nebyl dn velk problm.Podkovn pat hlavn p.Peenkovi D H.Krlov,p.Vodikovi D Star Paka a p.Nymov D Trutnov. PO njezdu do vlaku, kter jsme si sami vyrobili, mohlo krsn jedenct vozk najet do vozu. Ve Dvoe jsme vyjeli na rampu a pokraovali po vlastn ose do ZOO. Myslm, e i tento vlet mohu doporuit. Jedna cesta z ndra sice m 3 km, ale zoologick zahrada to pln vynahrad.
Tuto akci jsme zorganizovali jako lenov sportovnho oddlu jet pod hlavikou BB, ped blcm se 7. Paka Cupem. 

Vlet do Harrachova
Prvn vlet kter jsme zorganizovali u jako prvoplatn lenov SPB-R, se uskutenil ve stedu 24.5.2006. Do Harrachova se vichni tili. Nejvtm zitkem byla jzda na lanov drze na ertovu Horu. Za velik ochoty obsluhujcho personlu bylo postupn patnct vozk, jeden po druhm, naloeno na sedaku a se svm asistentem vyvezeni na vrchol ertovi Hory. Zde se rychlost jzdy snila na minimum a vichni se mohli kochat krsnm vhledem do hor i do kraje. Vhled byl asn a tak nikdo ani nevnmal zimu, kter na erku vldla. Po chvli vichni se zatajenm dechem klesali zpt na stanovit lanovky. Tam je ekal ochotn personl a opt pomohli vechny vletnky naloit na sv vozky. Pro vtinu vozk to byl skuten velik zitek. Dal pekvapen bylo, kdy jsme chtli zaplatit jzdn a bylo nm sdleno, e tentokrt jsme jeli zdarma. Tak proto a hlavn za ochotu lanovkm velice dkujeme.
Ti kte nenali odvahu k jzd lanovkou, tie postvali na jejm startu a ekali a vyrazme za dalm skvostem Harrachova, Mumlavskmi vodopdy. I tady zejm jet nikdo nevidl tolik vozk najednou. Tuto cestu jsme mohli uskutenit za pomoci pana Gruntmanna, kter poskytl zdarma mikrobus a i idi pan J.Vondrek odvezl vletnky zdarma. Za vechny zastnn a bylo ns 35 dkujeme. 

Pan Josef Tom se synem Pavlem stle vyrej na individuln vlety na rzn msta naeho rozmanitho okol. Pipravuj a testuj tak dal mon cesty a msta pro hromadn vlety vozk a naich astnk pobytovch kemp.

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Naši sponzoři
Vygenerované za: 0.07 sekund 1,509,964 návštěv