rok 2018
Přidal SPB-CR dne 14.03.2018 09:53

30. 9. 2018 - Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice
1. 1. 2018 - Rozšíření osobní asistence na Novopacku (navýšení denní kapacity služby)
Dotace MPSV na akci: Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka